Vegvesenet etterlyser kjøreforbud for kvinner med PMS – de er trafikkfarlige, sier UP


Vegvesenet har i samråd med Utrykningspolitiet bestemt seg for å fremme et forslag for Politidirektoratet som innebærer at kvinner som lider av PMS får midlertidig kjøreforbud.

Daglig rapporteres det om sinte kvinner i trafikken som ikke er i stand til å risikovurdere farlige situasjoner på en god måte.

– Vi har registrert at 41% av ulykkene hvor kvinner er involvert også har en faktor hvor disse er rammet av PMS, og vi anser kvinner som har PMS som trafikkfarlige. Derfor velger vi å fremme et forslag for Politidirektoratet om midlertidig kjøreforbud for kvinner med PMS, sier direktør for trafikksikkerhet i Vegvesenet, Roald Harderud.

Også utrykningspolitiet har vedgått at kvinner med PMS i trafikken er et faremoment.

– Dette er en gruppe særdeles farlige sjåfører, og aggressiviteten og uoppmerksomheten deres utgjør en fare for både kvinnene og omgivelsene, sa operasjonsleder Bernt Andreassen til Ukens Nytt.

PMS – eller premenstruelt syndrom, er en tilstand som fører til psykiske og kroppslige plager i perioden før menstruasjonsblødningen. De vanligste symptomene er kraftige humørsvigninger, nedsatt stemningsleie, aggressivitet, gråtetokter, konsentrasjonsproblemer og følelsen av å miste kontrollen, skriver Norsk Helseinformatikk.

Nettopp dette bekymrer nå Vegvesenet og Politiet i så stor grad at flere tiltak må vurderes for å øke sikkerheten på veiene.

– Disse damene gråter, skriker, slår, og hyler om hverandre bak rattet. Hvis en annen sjåfør irriterer de bak rattet har vi sett tilfeller av kvinner som forsøker å kjøre ihjel personen i etterkant på grunn av psykisk ustabilitet. Slik kan vi ikke ha det på norske veier.

Bernt Andreassen legger til at selv promillekjørere er lettere håndterbare enn disse kvinnene.

– Når vi konfronterer kvinner som kjører uansvarlig og aggressivt på grunn av deres PMS utsetter vi oss selv for stor fare. Flere godt voksne politimenn har blitt sendt på legevakten den siste tiden med stygge skader som følge av kloring og biting fra sinte damer som ikke aksepterer at de er i en ustabil tilstand. De har ingen forståelse for at vi stopper de.

Vegvenset og Utrykningspolitiet legger frem det nye trafikksikkerhetsforslaget for Politidirektoratet på mandag. Det vil da bli opp til deres styringsorgan om de skal gi Vegvesenet og Politiet hjemmel til å innføre kjøreforbud for kvinner med PMS.

– Vi vil vurdere denne saken som alle andre, veie inn hvilke risikofaktorer som disse kvinnene representerer i trafikken opp mot ulempen det vil medføre å bli rammet av et slik forbud. Men så langt ser vi positivt på forslaget. Jeg har selv nesten blitt kjørt ned av en gal kvinne med PMS, fordi hun ble irritert over fargen på bilen min, sier en representant for Politidirektoratets styringsorgan for trafikksikkerhet.

Vi tror du vil like disse